DAHİ KİŞİLERİN ÖZELLİKLERİ

           Dahilerin tek özelliği yüksek zekaları değil; dahi insanların ortak özelliği olan birçok kişilik özelliği bulunur. İnsan hayatı için olumlu etki oluşturan ve genelde yüksek zekalı insanlarda bulunan bu özellikler şöyle:

einsteinOlumlu Düşünme:

Dahiler, her durumda olumlu düşünür, her zaman başaracaklarına inanırlar. Kötü düşünceler, olumsuz sonuçlar ve başarı korkusu onlarda görülmez. Ön yargılı olmayı sevmezler. Dahilerden en bilineni Einstein’ın da dediği gibi: “Bir ön yargıyı yıkmak, atomu parçalamaktan daha zordur.”

 

einstein5

 

İletişim Yeteneği:

 

Dahilerin etraflarında bulunan insanlarla iletişim kurması kaçınılmazdır. Düşüncelerini diğer insanlarla paylaşmaları, onların fikirlerini almaları ve onlarla iletişim kurmaları dahilerin bir kişilik özelliğidir. 

 

einstein11Planlı Çalışma ve Amaca Odaklanma:

Dahiler her zaman planlı çalışırlar: Bunun nedeni zamanın kısıtlı olduğunu bilmeleri ve onu en iyi şekilde kullanmak istemeleridir. Belli bir amaç edinirler ve planlarını amaçları doğrultusunda yaparak o amacın yolunda ilerlerler. 

 

einstein6Başına Buyruk Davranma:

İnsanlarla iletişim kursalar da dahiler için onların onayını almak önemsizdir. Kendi düşünceleri ve istekleri ön plandadır. Kendi istekleri doğrultusunda kafalarının dikine gitmeyi sever, hiç kimsenin düşüncesinin önlerine çıkmasına izin vermezler. 

Cesaret:

Dahilerde var olan cesaret, diğer insanların yapmaktan çekindiği şeyleri yapmaktır. İnsanların toplum baskısı ya da farklı korkular, çekinceler nedeniyle yapamadıkları her şeyi dahiler çekinmeden yapabilirler. 

 

einstein3Anlama Kabiliyeti:

Dahi insanların anlama kabiliyeti oldukça gelişmiştir. Bir kişi henüz fikrini anlatmayı bitirmeden anlayabilir, henüz nedendeyken sonucu kavrayabilirler. Aynı şekilde öğrenme ve ezber konusunda da gelişmişlerdir. Algıları diğer insanlara göre daha gelişmiştir ve daima açıktır. 

 

einstein4Geniş Bir Hayal Gücü:

Dahiler için hayal kurmak, gerçeğe ulaşmanın bir yoludur. Hayal kurmak, henüz gerçekleşmemiş şeyler üzerine tasarılar üretmek, sınırsız bir hayalgücüyle ütopik fikirler ortaya atmak ve onları gerçekleştirmek adına her şeyi yapmak dahilerin en büyük özelliklerinden biridir. 

 

einstein2İstekli Olma:

Dahiler istekleri doğrultusunda çalıştıkları için çalışmak onları hiç sıkmaz. Uzun süre boyunca çalışabilir, odaklanabilir, çalışmaktan sıkılmazlar. Diğer insanlardan önce kendilerine karşı yarışırlar ve bu yolda çalışırlar. Öğrenme konusunda da isteklidirler ve öğrenmekten asla bıkmazlar. Her bilginin onlar için artı olduğunun bilincinde olduklarından sürekli okur, araştırır, her duyduklarından işlerine yarayacak olanları kaydederler. Bir konuda tamamiyle gelişmek, diğer her şeyi de az da olsa bilmek isterler. Birçok farklı dala karşı ilgi ve yetenekleri vardır. 

 

Diğer Kişilik Özellikleri:

Mizah yönleri gelişmiştir. Diğer insanlara karşı empati kurabilir, onlara saygılı davranırlar. Her türlü koşula hemen adapte olurlar. Açık sözlü olmayı tercih ederler; hem kendi hem de başkalarının rahatsız edici yönlerini açık açık söylemekten asla çekinmezler.